De Toetsfabriek logo

Onafhankelijke projecttoetsing voor de
Grond-, Weg-, en Waterbouw

De Toetsfabriek is hét onafhankelijke toetsbedrijf dat zich tot doel heeft gesteld om de faalkosten bij projecten in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (GWW) te reduceren. Dit doen wij door middel van kwaliteitstoetsing op de (project)documenten gedurende de levenscyclus van een project. Een partner in kwaliteit gedurende het hele traject.
Voor wie?
Opdrachtgevers van projecten in de Grond-, Weg-, en Waterbouw uit de publieke sector.
Risicobeperking in alle fasen van het project

Voorkomen van onnodige projectvertragingen en faalkosten

Verhogen van projectkwaliteit en -resultaat

Wie we zijn

Een bedrijf met ambitie

De Toetsfabriek is een bedrijf met ambitie, ontstaan vanuit de praktijk. Uit onderzoek (Kaelen, 2011) blijkt dat publieke organisaties bewuster opdrachten op de markt zetten. Om op een goede manier opdrachten te kunnen beheersen is kennis en kwaliteitscontrole nodig gedurende de levenscyclus van een project. Deze kennis ligt niet meer per definitie bij de opdrachtgevers.

Toetsen tijdens het proces

De meer dan 40 jaar ervaring in de GWW heeft er toe geleidt dat de Toetsfabriek zich de ambitie heeft gesteld een bijdrage te leveren aan het reduceren van faalkosten binnen de GWW door middel van kwaliteitscontrole. Niet toetsen achteraf, maar tijdens het proces.

Integriteit, flexibiliteit en kwaliteit

Integriteit, flexibiliteit, en kwaliteit is wat we bieden. Gezien de grote diversiteit van kennisvelden binnen de GWW is het onmogelijk om alle toetsen door één persoon uit te laten voeren. Daarom maken wij gebruik van een kleine groep specialisten om alle toetsen tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit uit te kunnen voeren. Zo kunnen wij u, als klant, zo goed mogelijk van dienst zijn.

Onze expertise

Wij toetsen (project)documenten binnen de volgende expertisedomeinen:

Inkoop, aanbesteding en contract­management

Inkoop, aanbesteding en contract­management

“Failing to prepare is, generally speaking, preparing very well to do the wrong thing.” – Sam Harris
Verkeerskunde

Verkeerskunde

“People will put up with anything provided it doesn’t block traffic.” ― Dan Rather
Kwaliteits­management

Kwaliteits­management

“Quality is not an act, it is a habit.” — Aristoteles
Project- en programma­management

Project- en programma­management

“Why do so many professionals say they are project managing, when what they are actually doing is fire fighting?” — Colin Bentley
Project­beheersing

Project­beheersing

“Planning without action is futile, action without planning is fatal.” — Cornelius Fitchner

Een project laten toetsen?

Waarom De Toetsfabriek?

Onafhankelijk toetsbureau

Een professionele, kritische blik van buiten. Objectief en onafhankelijk advies. Uw partner in kwaliteitsborging van uw project.

Ontstaan vanuit de praktijk

Ontstaan vanuit de praktijk, waardoor De Toetsfabriek uw taal spreekt en uw vraag begrijpt.

Geen belangenverstrengeling

Werken alleen voor de publieke sector waardoor er geen belangenverstrengeling ontstaat.

Uw partner in kwaliteit

Door inzet gedurende de hele levenscyclus van uw project wordt De Toetsfabriek uw partner in kwaliteit.

Vaste transparante prijzen

Vaste transparante prijzen, waardoor u niet voor verrassing komt te staan.

Verhoogde kwaliteit

De ontwikkeling van de kwaliteit van (project)documenten van diverse publieke partijen komt samen bij De Toetsfabriek. Hierdoor levert De Toetsfabriek direct een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit binnen uw organisatie.

Samenwerkings­partners

Een project laten toetsen?

Wilt u meer weten over De Toetsfabriek? Bent u erin geïnteresseerd om als toetser voor De Toetsfabriek te werken? Vul dan het contactformulier in en wij nemen contact met u op. Bellen kan natuurlijk ook.

Contact

Mieke Kaelen
06 24909162
mieke@aanz.world

Marcel de Ruiter
06 39360024
marcel-de-ruiter@hotmail.nl

Adres
De Toetsfabriek
Molenlaan 37
3055 EE Rotterdam

Overig
Bankrekeningnummer: 1234567890
BTW nummer: 1234567890
KvK nummer: 1234567890